Select Your Style

Choose your layout

Color scheme

Malūnas (Nine men‘s Morris)

Malūnas (Nine men‘s Morris)

Nine_Mens_Morris_with_dice_in_Libro_de_los_juegosŽAIDIMO TAISYKLĖS

Žaidimo sudėtis: 9 balti rutuliukai, 9 rudi rutuliukai

1 žaidimo etapas:

Pirmame etape abu žaidėjai paeiliui ant lentos dėlioja savo šaškes (figūrėles). Šaškės yra dedamos bet kurioje susikirtimo vietoje tol kol visos šaškės išsirikiuos ant lentos. Be abejo, negalima šaškės dėti to susikirtimo vietoje, kuri yra jau užimta savos ar svetimos šaškės.
Jau dėliojimo etape kiekvienas žaidėjas stengiasi sudėlioti taip savo šaškes, kad jos sudarytų eilę iš trijų šaškių. Šitaip stovinčios šaškės vadinamos malūnu. Priešininko užduotis – dėlioti savas šaškes taip, kad nepavyktu jums sudėlioti trijų vienoje eilėje.As-06-034

Žaidėjas, kuriam pavyko pastatyti malūną(sudėti trijų šaškių eilę), turi teisę nuimti nuo lentos bet kurią priešininko šaškę. Nuimtos šaškės į žaidimą negrąžinamos. Jei vienu ėjimu pasiseka sudaryti du malūnus iš karto, tai galima nuimti dvi priešininko šaškes.

2 žaidimo etapas
Kai ant lentos sudedamos visos šaškės, prasideda antrasis žaidimo etapas. Šiame etape žaidėjai pradeda stumdyti šaškes lentoje. Šaškes galima stumti tik linijomis iki sekančio susikirtimo jei jis nėra užimtas).

wharramNineMensMorris3 žaidimo etapas:
Kai vienam žaidėjui lieka tik trys šaškės, prasideda trečiasis žaidimo etapas. Trijų šaškių savininkas, kai jam ateina eilė eiti, savo šaškę gali perkelti į bet kurį laisvą susikirtimą. Kitaip tariant jis pradeda šokinėti po lentą. Jei po tris šaškes liko abiem žaidėjams, abu įgyja teisę šokinėti.

Laimi tas žaidėjas, kuris palieka priešininkui tik dvi šaškes ir šis jau nebegali sudaryti malūno. Taip pat laimima, jei priešininkas nebeturi ėjimų, nes visi šalia esantys laukeliai būna užstatyti priešininko šaškėmis.

Keletas patarimų:

1 etapo metu tikslingiau yra stengtis savo šaškes išdėlioti kuo įvairesnėse lentos vietose, nei skubėti sudarinėti malūno kombinaciją.
Laimėjimą dažniausiai nulemia tokia šaškių kombinacija, kai vienu ėjimu pavyksta sudaryti du malūnus.mine men morris
Galima žaisti lengvesnį žaidimo variantą, kai sudarytą malūną galima vėl atstatyti išvedus iš jo vieną šaškę, o kitu ėjimu atstatant vėl į tą pačią vietą, arba sunkesnį variantą, kai toje pačioje vietoje nebegalima atstatyti malūno ir kita malūno kombinacija turi būti sudaroma jau kitoje lentos vietoje.