Select Your Style

Choose your layout

Color scheme

Lapė ir žąsys

Lapė ir žąsys

16-Fox-and-Geese_jpgKitaip šis žaidimas dar vadinamas „lapė ir vištos“, o senasis jo pavadinimas yra „Reftafl‘“ arba „Hala-tafl“.

Tai yra strateginis žaidimas, skirtas žaisti dviem žaidėjams. Manoma, jog jis kilęs prieš 1000 metų islandų vikingų tautoje. Rašytiniuose dokumentuose šis žaidimas pirmą kartą minimas 1300metais garsioje islandų vikingų „Grečio sagoje“. Šiame kūrinyje šis žaidimas minimas būtent senuoju – hala-tafl pavadinimu.

Lapė-ir-žąsys-1Žaidimą sudaro:

Kryžiaus formos žaidimo lenta, 1 lapė, 17 žąsų.

Žaidimo taisyklės:

Visuomet savo ėjimą pradeda žąsys, o toliau ėjimai daromi paeiliui.
Žaidėjai gali figūrėles perkelti į laisvus gretimus laukelius vertikaliai,horizontaliai arba įstrižai pažymėtomis linijomis iki arčiausio linijų susikirtimo taško.
Tik lapė turi galimybę dar ir peršokti per žąsį, jei už jos yra laisva vieta lapei (kaip šaškėse). Tokiu būdu lapė jas suėda ir šios šaškės nuimamos nuo lentos. Jos iškrenta iš žaidimo.
Jei išeina, lapė gali peršokti iš karto per kelias žąsis (jei tarp žąsų yra tarpas lapei nutūpti). Beje, ji turi teisę nekirsti žąsų, jei mano, kad tai spąstai.

renardetlesoies21eaŽaidimo tikslas:

Žąsų tikslas yra taip apsupti lapę, jog ji nebeturėtų ėjimo. Tuomet laimi žąsys.
Lapės tikslas yra suėsti kuo daugiau žąsų, kad jos nebepajėgtų apsupti lapės. Lapė laimi žaidimą, kai žąsų šeimininkas pasiduoda arba lieka mažiau nei 9 žąsys.
Kadangi žąsims visuomet yra lengviau apsupti lapę ir laimėti, todėl patariama šį žaidimą sužaisti du kartus, kad kiekvienas žaidėjas turėtų galimybę pabūti ir lape ir žąsimis.
Norint pasunkinti žąsims žaidimą, galima pasirinkti keletą kitų žaidimo variantų:

mondial-13-04-2006-09Žąsų gali būti 15 arba 17, bet žąsims draudžiama vaikščioti atgal;
Žąsų gali būti 15 ar 17, bet žąsims draudžiama judėti įstrižomis linijomis;
Žąsų gali būti 15 ar 17, bet žąsims draudžiama judėti tiek atgal, tiek įstrižomis linijomis.

Sėkmės tiek „lapėms“ , tiek „žąsims“!