Select Your Style

Choose your layout

Color scheme

Projektas „Patyriminių edukacijų pritaikymas virtualiai ugdymo aplinkai“

Projektas „Patyriminių edukacijų pritaikymas virtualiai ugdymo aplinkai“

Projekto tikslas yra pritaikyti mokinių virtualiai ugdymo aplinkai turimas tris patyrimines edukacijas per skaitmenines ugdymo priemones. Įgyvendinant projektą siekiama tris populiariausias „Kultūros paso“ programoje esančias edukacijas – „Karaliaus Mindaugo laikų Lietuva“, „Senoviniai stalo žaidimai“ ir „Baltų istorinė virtuvė“, pritaikyti mokyklų prie nuotolinio virtualaus mokymo formato, parenkant geriausiai patyriminį ugdymą perteikiančias skaitmenines edukacines priemones.

Projekto metu siekama per istorinių daiktų ir artefaktų lietimą, kontaktines veiklas, sukonstruotas VšĮ „Vikingų kaimas“ edukacijas pritaikyti virtualiai ugdymo aplinkai. Kokybiškam turiniui per nuotolį perteikti yra suplanuota vesti edukacijas naudojantis virtualia aplinka, tačiau jas papildant priemonėmis. Siekiama sukurti patraukias ir mokinių dėmesį prikaustančias ugdymo staitmenines priemones, kurios kultūrine verte galėtų prilygti kontaktinėms edukacijoms. Nuotolinėms edukacijoms papildyti pasirinktos skirtingos ugdymo medžiagos pateikimo formos: videoistorijos kaip filmuota, vaizdinė medžiaga, ir praktinių užduočių lapai, per kuriuos mokiniai geriausiai įsimena informaciją ir įgytas žinias vėliau pritaiko.

Įgyvenus projektą virtualiai ugdymo aplinkai bus kokybiškai pritaikytos trys populiariausios „Kultūros paso“ programoje esančios edukacijos. Be to, atsiras galimybė edukacijose dalyvauti mažoms mokykloms, klasėms, esančioms tolimuose Lietuvos regionuose (į kurias dėl kelionės kaštų nebuvo galimybės atvykti), ir taip sumažinti kultūrine atskirti jose.

Patyriminių edukacijų perkėlimas į skaitmeninę erdvę leis tiek organizacijai, tiek mokykloms prisitaikyti prie pasikeitusių kultūros vartojimo aplinkybių. Taip pat sudarys galimybę mažoms kaimo mokykloms, sunkiai geografiškai pasiekiamoms (iš Širvintų) gauti kokybiškų kultūros edukacijų turinį, tokiu būdu mažinant kultūrinę atskirtį regionuose.

Projekto finansinė parama
Projektas įgyvendinamas su Lietuvos kultūros taryba. Projekto bendra paramos suma yra 5000,00 Eur (penki tūkstančiai eurų).