DIENOS STOVYKLA „KARIO KELIAS“

DIENOS STOVYKLA „KARIO KELIAS“

DIENOS STOVYKLA „KARIO KELIAS“

0 votes, average: 0.00 out of 50 votes, average: 0.00 out of 50 votes, average: 0.00 out of 50 votes, average: 0.00 out of 50 votes, average: 0.00 out of 5 (0 votes, average: 0.00 out of 5)
You need to be a registered member to rate this post.
Loading...

"Kario kelias" yra dieninė vasaros stovykla vaikams, 6 dienų su interaktyviomis, praktinėmis veiklomis kartu apjungiant kultūrinį istorinį karo meno paveldą, tradicinius amatus, senovės protėvių kultūrą ir gyvenseną gamtinėje aplinkoje.

Stovyklos programa parengta patyriminio ugdymo principais. Vaikai aktyviai veiklose bus įtraukiami į užduotis, rungtis, žaidimus, karių treniruotes (šaudymas iš lankų, iečių gaminimas ir mėtymas, ir pan.) autentiškoje, gamtinėje aplinkoje. Pasirinkta programos tema apie senąją Lietuvos ir pasaulio karo istoriją, apjungiant ir palyginant skirtingus karybos kultūros, karo amatų ir gyvensenos aspektus, skirta skatinti moksleivius domėtis savo tautos kilme, ją pažinti ir stiprinti savo tautinį tapatumą per patyrimą, komandines užduotis ir asmeninių tikslų išsikėlimą.

"Vikingų kaime" profesionaliai įrengtos, pritaikytos edukacinės erdvės, gausios priemonėmis ir eksponatais, garantuoja dalyvaujančių vaikų kokybišką patyrimą per vykdomas edukacijas.Stovyklų veiklas veda edukatoriai, kurie „gyvena“ ir „dega“ savo veikla ir gali kokybiškai bei įvairiapusiškai atskleisti pasirinktą meno ar kultūros sritį.Stovykloje organizuojamų veiklų metu įtraukiant žaismingų patirčių, vaikų mokymąsi paverčia smagiu užsiėmimu ir kartu padidina jų motyvaciją bei pilnavertį įsitraukimą į ugdymo procesą.

Daugelis psichologų pabrėžia, kad vaikams įveikiant kliūtis ir užduotis gamtoje, kurios jiems atrodo labai konkrečios ir aiškios (laužo užkūrimas ir pan.), įgyja patirties, kuri stiprina jų pasitikėjimą savimi. „Nes vaikas, įveikdamas gamtinius iššūkius, „įgalina“ savo gebėjimus, ir supranta, jei gali išmokti šaudyti iš lanko, kur reikia laiko ir pastangų, tai gali išmokti ir sudėtingų dalykų mokykloje – nes reikia taip pat laiko ir pastangų, – pasakoja stovyklos vadovas Mindaugas Korsakas. „Ir atvirkščiai - vaikas, žinodamas, kad turi įgūdžius savarankiškai naudotis kompasu ir nepasiklysti miške, galės drąsiau orientuotis ar naudotis žemėlapiu mieste, savarankiškai keliaujant, tarkim iš mokyklos į būrelį. Šios, atrodančios mažos, gamtinės patirtys gali būti puikus vaikui savivertės pamatas šiandieniniame greitai besikeičiančiame pasaulyje“. 

"Kario kelias" patyriminė programa sukurta finansuojant Lietuvos kultūros tarybai.